Bestrating

Degelijke uitvoering van het grondwerk is de basis van goed straatwerk. Dit realiseren wij door het aanbrengen, verdichten en egaliseren van puin- en/of zandbedding. Zodra het zandbed gereed is, kan het bestraten beginnen. Samen met een aantal stratenmakers die we inzetten voor deze werkzaamheden wordt het straatwerk volgens plan gemaakt. Zowel nieuwe bestrating als herstraten van bestaande bestrating kunnen wij voor u verzorgen.

3c bestrating (2)